Author: FilipDruz

    Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāsu aizsardzību

    (Strasbūra, 1.II 1995.)   Eiropas Padomes Dalībvalstis un citas Valstis, kas paraksta šo Vispārējo konvenciju, Uzskatot, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku tās Dalībvalstu vienotību ar nolūku nostiprināt drošību, kā arī, lai realizētu Eiropas Padomes idejas un principus, kas ir Dalībvalstu kopīgais mantojums; Uzskatot, ka viens no veidiem, kā sasniegt šādu mērķi, ir cilvēka tiesību un pamatbrīvību saglabāšana un tālāka attīstīšana; Vēloties sekot Eiropas Padomes Dalībvalstu un valdību vadītāju 1993. gada 9. oktobrī pieņemtajai deklarācijai; Nolemjot aizsargāt nacionālo minoritāšu eksistenci attiecīgo valstu teritorijās; Uzskatot, ka lielās pārmaiņas Eiropas vēsturē apliecinājušas, ka nacionālo minoritāšu aizsardzība ir nozīmīgs faktors stabilitātes, demokrātiskas […]

    Read More