Author: FilipDruz

  Как российская императрица ввела в Риге нулевой вариант гражданства

  Автор: Сергей Репнин 207 лет назад – 5 марта 1797 года произошло одно из самых трагических событий в истории Риги. Новый российский император Павел I восстановил в этом городе разделение жителей на граждан и неграждан. Рижские немцы снова получили право требовать от местных латышей, чтобы те, как говорилось в одном из документов Рижского магистрата, “не добивались бы преимуществ, гражданам предоставленных, но помнили бы вечно свое холопское происхождение”.  “Странная” женщина  … 9 июля 1764 года Рига пушечным салютом встречала российскую императрицу Екатерину II. У Песчаных ворот (ныне здесь находится Памятник Свободы) к приезду царицы была построена триумфальная арка, тысячи горожан кричали красивой, сексапильной даме: […]

  Read More

  Jurijs Aleksejevs

  Jurijs Aleksejevs, Rīgas Domes deputāts Kontakta informācija: tel. 7033011, e-pasts: alek @ bb.lv Darbības virziens: žurnālistika Dzimšanas datums: 1958-11-29 Dzimšanas vieta: Noriļska, Krasnojarskas apgabals Dzīves vieta: Rīga Ģimenes stāvoklis: precējies, divi bērni Valodas: krievu, latviešu, angļu — sarunvalodas līmenī Izglītība: 1981 — Rīgas Politehniskais institūts —radioinženieris Profesionālās aktivitātes: no 2006 — avīzes “Bizness&Baltija;” galvenais redaktors no 2005 — Rīgas domes deputāts 2005—2006 — žurnāla “Biznes.LV” galvenais redaktors 1999—2005 — avīzes “Komersant Baltic daily” galvenais redaktors 1992—1998 — avīzes “Bizness&Baltija;” ģenerāldirektors 1983—1992 — konstruktoru birojs “Orbīta”, ražošanas apvienība “Radiotehnika”, laboratorijas vadītājs, vadošais inženieris 1981—1983 — Baltijas kara abgabals — sakaru vada komandieris, vecākais leitnants 1979—1981 — konstruktoru […]

  Read More

  Ždanokas lieta: vai pagātnes argumenti šodien vēl pārliecina?

  Jautājums pēc Ždanokas prāvas ECT ir nopietnāks – vai apzināmies, ka tiesību ierobežojumi nevar būt politiska principa jautājums? Pirmām kārtām tas prasa, lai politiskie spēki apzinātos šo kā cilvēktiesību jautājumu, nevis redzētu tikai tā politisko dimensiju. Gita Feldhūne, Dr.Jur., LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta vadītāja Latvijas zaudējums Ždanokas lietā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) nebija gluži pārsteigums. Gan 2000.gada Satversmes tiesas spriedums, gan cilvēktiesību ekspertu viedokļi jau pirms laba laika liecināja, ka vēlēšanu tiesību ierobežojumi ir problemātiski. ECT ir nolēmusi, ka Latvija ir pārkāpusi gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1.protokola 3.pantu (tiesības uz brīvām vēlēšanām), gan konvencijas 11.pantu (biedrošanās brīvība), uzskatot, ka […]

  Read More

  Augstākās Tiesas gala lēmums Petropavlovska lietā

  LĒMUMS Rīgā, 2006. g. 11. aprīlī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsedētājs senators V. Jonikāns, senatore J. Briede, senatore V. Krūmiņa, piedaloties pieteicēja pārstāvim Aleksejam Dimitrovam un atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Ministru kabineta pilnvarotajam pārstāvim Agrim Repšam un Mārtiņam Paparinskim, atklātā tiesas sēdē izskatīja Jurija Petropavlovska blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2006. gada 13. februāra lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Administratīvās rajona tiesas lēmums par tiesvedības izbeigšanu administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz Jurija Petropavlovska pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Aprakstošā daļa [1] Jurijs Petropavlovskis 2003. gada novembrī iesniedzis Naturalizācijas pārvaldē naturalizācijas iesniegumu. 2003. gada 1. decembrī […]

  Read More